Vår profil

Snödroppars hemtjänst erbjuder service- och omvårdnadsinsatser med kundens behov i fokus. 

Våra tjänster ska utföras med god kvalitet redan från den första kontakten. 

Vi vill skapa ett långvarigt, nära och professionellt förhållande till våra kunder. För oss är du som kund en del av vårt företag.