Vår personal

Vår personal är flerspråkig och har vård- och omsorgsutbildning/erfarenhet. Språk som vi behärskar i vårt team idag är svenska, engelska, arabiska, persiska, dari, kurdiska m.m. Vi erbjuder vår personal kompetensutveckling, för att kunna ge dig den bästa service och omvårdnad. 

Våra insatser ska utföras på ett säkert sätt och där du som kund ska känna dig trygg med oss. Till varje kund utses en kontaktman. Kontaktmannen har en central roll i verksamheten och ansvarar för att samordna arbetet kring dig som kund. Vår personal bär alltid ID-bricka och Snödroppars kläder.