Våra tjänster

Snödroppars hemtjänst erbjuder service- och omvårdnadsinsatser i centralorten Lund, Dalby och i Södra Sandby. Vi utför tjänsterna med hänsyn och respekt för dig.

Du har möjligheten att välja och påverka. Väljer du oss kommer du att vara en del i planeringen av hur tjänsten ska utföras, efter dina egna behov och önskemål. Vi kommer att utföra insatserna efter dina önskemål med professionalitet och omsorg.


Tilläggstjänster

Utöver de insatser kommunen beslutat om kan du få hjälp med t.ex. storstädning, fönsterputs och lättare trädgårdsarbete. Tjänsterna beställs och betalas direkt till oss. Tjänsterna räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerade.


Våra egna värdighetsgrunder:

Vi erbjuder regelbunda uppföljningssamtal.

Vi inkluderar alltid dig i genomförandeplan. Du bestämmer hur du vill ha din hjälp utförd.

Vi granaterar samma personal kommer till dig varje gång. Vårt personal ska uppvisa legitimation varje gång.